LienVietPostBank sắp chào bán riêng 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại

LienVietPostBank sắp chào bán riêng 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại

LienVietPostBank đang chuẩn bị triển khai tiếp kế hoạch tăng vốn theo lộ trình. Theo đó, ngân hàng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 35 triệu cổ phiếu ESOP.

Hội đồng quản trị LienVietPostBank vừa quyết định thông qua việc thực hiện các thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ cho các chương trình tăng vốn còn lại theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo thứ tự.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, LienVietPostBank có kế hoạch phát hành riêng lẻ 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 35 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP. Nếu thành công, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng thêm 3.667 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị LienVietPostBank cũng công bố đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng lượng trái phiếu chào bán là 40 triệu trái phiếu chia làm 2 đượt (trái phiếu 7 năm và trái phiếu 10 năm), tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 4.000 tỷ đồng.

Quảng cáo

Trước đó, ngày 28/10, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho LPB tăng vốn điều lệ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận LPB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 3.667 tỷ đồng dưới các hình thức sau: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 667 tỷ đồng; phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động tối đa 350 tỷ đồng; phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa là 2.650 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Cùng ngày 10/12, HĐQT LienVietPostBank cũng công bố đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng lượng trái phiếu chào bán là 40 triệu trái phiếu chia làm 2 đượt (trái phiếu 7 năm và trái phiếu 10 năm), tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 4.000 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm nay, ngân hàng vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Tổng thu nhập hoạt động của LienVietPostBank đạt 7.015 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 6.312 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 52,9% đạt 546 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 86% đạt 119,6 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán mang về 7 tỷ đồng tiền lãi trong khi cùng kỳ lỗ 62 tỷ đồng…

Sau khi trừ chi phí dự phòng rủi ro, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng LPB đạt 2.802 tỷ, tăng 61% và lãi sau thuế đạt 2.228 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 254.622 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% đạt 193.096 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,5% đạt 178.842 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đứng ở mức thấp: 1,42%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Làn sóng giảm lãi suất cho vay xuất hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẽ ưu tiên nới room tín dụng cho các ngân hàng có mức lãi suất thấp.

Thứ sáu, 09/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia