MSB chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%

MSB chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu là ngày 8/10/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10/2021.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối có thể sử dụng chia cổ tức lũy kế đến cuối năm 2020 với tỷ lệ 30%.
Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu là ngày 8/10/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10/2021.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của MSB lên 15.275 tỷ đồng từ mức 11.750 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận để lại hơn 4.775 tỷ đồng tính đến cuối năm 2020 sau khi đã trích lập đủ các khoản, các quỹ theo quy định pháp luật.
Ngày 14/9/20201, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra văn bản thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ngân hàng.
MSB cho biết, nguồn vốn tăng thêm sẽ sử dụng để đầu tư vào các dự án chiến lược, mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2021 - 2023 và giúp ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn, quản trị rủi ro cho ngân hàng đáp ứng các chuẩn quốc tế Basel II, hướng tới Basel III.
Sau 6 tháng đầu năm 2021, quy mô tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,64% so với cuối năm 2020, đạt hơn 183 nghìn tỷ đồng. Các chỉ số an toàn vốn CAR, tỷ lệ nợ xấu NPL, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn lần lượt là 11,64%; 1,6%; 21,77%. MSB cũng ghi nhận mức lãi khả quan sau 6 tháng đạt hơn 3.200 tỷ đồng.
Tính đến hết tháng 6, các khoản vay được cơ cấu do ảnh hưởng COVID-19 tại MSB là 241 tỷ đồng và ngân hàng tiến hành trích lập dự phòng đầy đủ cho các khoản nợ này theo đúng quy định. Đồng thời MSB cũng dành ngân sách gần 30 tỷ đồng cho các hoạt động ủng hộ phòng, chống COVID-19 cho cộng đồng và hỗ trợ các khách hàng, cán bộ nhân viên chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, MSB đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 30% trên cơ sở tổng tài sản tăng 8%, tính đến hết quý 2, MSB đã hoàn thành khoảng 95% kế hoạch cam kết với cổ đông. Việc trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% đang được Ngân hàng triển khai và dự tính hoàn thành niêm yết bổ sung số cổ phiếu trả cổ tức này trong năm 2020. Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 được Đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 3/2021 thông qua với tỷ lệ dự tính trên 15%.

Cổ phiếu MSB đóng cửa ở mức giá 28.650 vào ngày 16/9/2021, tăng 52% từ đầu năm và đạt đỉnh giá 31.500 đồng/cp ngày 16/08/2021. MSB cũng được lựa chọn trong rổ cổ phiếu của VN Diamond và VN Finlead khi đạt các tiêu chí của các ETF này. Kể từ khi được cấp margin, cổ phiếu MSB luôn nằm trong top 10 toàn thị trường các ngân hàng niêm yết về khối lượng giao dịch.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia