#tài sản trú ẩn an toàn

Đồng USD suy yếu, giá vàng bất ngờ tăng trở lại

Đồng USD suy yếu, giá vàng bất ngờ tăng trở lại

Đồng USD và lợi suất trái phiếu thấp hơn đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý, trong khi các nhà đầu tư chú ý đến dữ liệu lạm phát để đánh giá động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang…