Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2024 qua các con số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
dn-thang-4-3567.jpg

Trong tháng 4 năm 2024, cả nước có hơn 15,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 175,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 95 nghìn lao động, tăng 8,4% về số doanh nghiệp, tăng 55% về vốn đăng ký và giảm 9% về số lao động so với tháng 3/2024.

tinh-hinh-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-4-thang-dau-nam-2024-7156.jpg
tinh-hinh-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-thang-4-nam-2024-9985.jpg

So với cùng kỳ năm 2023, giảm 4,1% về số doanh nghiệp, tăng 13,7% về số vốn đăng ký và giảm 20,2% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,5 tỷ đồng, tăng 42,9% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, cả nước còn có 8.307 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 175,1% so với tháng trước và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, cả nước có 51,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 508 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 353,8 nghìn lao động, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 9,3% về vốn đăng ký và tăng 6,8% về số lao động so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

dn-thanh-lap-moi-trong-4-thang-tu-nam-2020-den-2024-9993.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-thanh-lap-moi-nhieu-nhat-trong-4-thang-dau-nam-2024-4880.jpg

Nếu tính cả 533,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 14.143 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2024 là 1.041,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, còn có hơn 29,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2024 lên 81,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 1 tháng có 20,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

dn-quay-tro-lai-hoat-dong-trong-4-thang-tu-nam-2020-den-2024-67.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-quay-tro-lai-hoat-dong-nhieu-nhat-trong-4-thang-dau-nam-2024-8881.jpg

Theo khu vực kinh tế, 4 tháng đầu năm nay có 507 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023; 12,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 4%; 38,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 3,2%.

dn-tam-ngung-kinh-doanh-trong-4-thang-tu-nam-2020-den-2024-6233.jpg
10-nganh-nghe-co-so-luong-dn-tam-ngung-kinh-doanh-co-thoi-han-nhieu-nhat-trong-4-thang-dau-nam-2024-9889.jpg

Cũng trong tháng, có 7.618 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 84,1% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023; có 4.656 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 6,5% và giảm 20,2%; có 1.344 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,8% và giảm 10,9%.

dn-hoan-tat-thu-tuc-giai-the-trong-4-thang-tu-nam-2020-den-2024-965.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-hoan-tat-thu-tuc-giai-the-nhieu-nhat-trong-4-thang-dau-nam-2024-9838.jpg

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 60,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023; 19,1 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 9%; 6,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,9%. Bình quân một tháng có 21,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Có thể bạn quan tâm