Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2024 qua các con số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
dn-thanh-lap-thang-1-6650.jpg
tinh-hinh-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-thang-1-nam-2024-8267.jpg

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2024 cả nước có 13.536 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 151,4 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 103 nghìn lao động, tăng 2,2% về số doanh nghiệp, giảm 2,3% về vốn đăng ký và tăng 31,8% về số lao động so với tháng 12/2023.

dn-thanh-lap-moi-trong-thang-1-tu-nam-2020-den-2024-2280.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-thanh-lap-moi-nhieu-nhat-trong-thang-1-nam-2024-1809.jpg

So với cùng kỳ năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 24,8%, tăng 52,8% về số vốn đăng ký và tăng 50,8% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 4,4% so với tháng 12/2023 và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính cả 218,7 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4,4 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2024 là 370,1 nghìn tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2023.

dn-quay-tro-lai-hoat-dong-trong-thang-1-tu-nam-2020-den-2024-4978.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-quay-tro-lai-hoat-dong-nhieu-nhat-trong-thang-1-nam-2024-3025.jpg

Bên cạnh đó, cả nước có gần 13,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (gấp 2,2 lần so với tháng 12/2023 và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng lên hơn 27,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

dn-tam-ngung-kinh-doanh-trong-thang-1-tu-nam-2020-den-2024-4440.jpg
10-nganh-nghe-co-so-luong-dn-tam-ngung-kinh-doanh-co-thoi-han-nhieu-nhat-trong-thang-1-nam-2024-7257.jpg

Theo khu vực kinh tế, tháng 1/2024 có 151 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2023; 3.208 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 26,3%; 10,2 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 24,4%.

dn-hoan-tat-thu-tuc-giai-the-trong-thang-1-tu-nam-2020-den-2024-7154.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-hoan-tat-thu-tuc-giai-the-nhieu-nhat-trong-thang-1-nam-2024-5884.jpg

Cũng trong tháng, có 43,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2023; có 7.798 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14%; có 2.165 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,2%.

Có thể bạn quan tâm