Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
thanh-laapjj-dn-3-thang-dau-nam-2024-2663.jpg

Trong tháng 3/2024, cả nước có 14,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 113,5 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 104,4 nghìn lao động, tăng 64,3% về số doanh nghiệp, tăng 68,7% về vốn đăng ký và tăng 105,2% về số lao động so với tháng 2/2024.

tinh-hinh-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-thang-3-nam-2024-6529.jpg

So với cùng kỳ năm 2023, giảm 0,7% về số doanh nghiệp, giảm 22,1% về số vốn đăng ký và tăng 12,7% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và giảm 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 43,4% so với tháng trước và giảm 52% so với cùng kỳ năm 2023.

tinh-hinh-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-3-thang-dau-nam-2024-6864.jpg

Tính chung quý 1/2024, cả nước có hơn 36,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 332,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 258,8 nghìn lao động, tăng 6,9% về số doanh nghiệp, tăng 7% về vốn đăng ký và tăng 21,9% về số lao động so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2023.

dn-thanh-lap-moi-trong-3-thang-tu-nam-2020-den-2024-1844.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-thanh-lap-moi-nhieu-nhat-trong-3-thang-dau-nam-2024-3567.jpg

Nếu tính cả 392,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của hơn 9,7 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2024 là 724,5 nghìn tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2024 lên gần 59,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân một tháng có gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

dn-tam-ngung-kinh-doanh-trong-3-thang-tu-nam-2020-den-2024-5233.jpg
10-nganh-nghe-co-so-luong-dn-tam-ngung-kinh-doanh-co-thoi-han-nhieu-nhat-trong-3-thang-dau-nam-2024-8363.jpg

Cũng trong tháng, có 4.139 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 19,6% so với tháng trước và giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2023; 4.980 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 131,3% và tăng 44,3%; có 1.412 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 6,2% so với tháng 02/2024 và tương đương cùng kỳ năm ngoái.

dn-quay-tro-lai-hoat-dong-trong-3-thang-tu-nam-2020-den-2024-5332.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-quay-tro-lai-hoat-dong-nhieu-nhat-trong-3-thang-dau-nam-2024-2483.jpg

Tính chung quý 1 năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 53,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2023; hơn 15,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,7%; 5,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,1%. Bình quân một tháng có gần 24,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

dn-hoan-tat-thu-tuc-giai-the-trong-3-thang-tu-nam-2020-den-2024-6359.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-hoan-tat-thu-tuc-giai-the-nhieu-nhat-trong-3-thang-dau-nam-2024-6193.jpg

Như vậy, so sánh giữa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong quý 1 năm 2024, tổng số doanh nghiệp nước ta giảm 14,1 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng giảm 4,7 nghìn doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm