Unilever Việt Nam tiếp tục ký hợp tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Unilever Việt Nam và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình Mục Tiêu Quốc Gia xây dựng Nông Thôn Mới giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung của thoả thuận là tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn Việt Nam, xây dựng NTM thực chất, hiệu quả và bền vững, đi vào chiều sâu và góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025. Thoả thuận này tiếp nối kết quả và thành công của chương trình hợp tác giữa Unilever Việt Nam và VPĐP về triển khai Chương trình MTQG NTM trong giai đoạn trước 2013-2020.

Trong giai đoạn hợp tác mới 2021-2025, hai bên đặt ra 4 mục tiêu cụ thể gồm: đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức và tạo động lực cho người dân và cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh, thực hiện các tiêu chí về môi trường và các hoạt động có liên quan trong Chương trình MTQG NTM; xây dựng và nhân rộng mô hình Làng bền vững, nông thôn mới cấp làng, xã (trên cơ sở Làng Hoàn hảo đã và đang được Unilever Việt Nam hỗ trợ trong giai đoạn trước); hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng NTM, bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền tảng số, kết nối và chia sẻ thông tin nhằm phát triển kinh tế, góp phần giảm khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị; tăng cường đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin, rà soát và xây dựng, hướng dẫn cơ chế, chính sách phù hợp và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng NTM.

Quảng cáo

Từ năm 2013 đến 2020, Unilever đã đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong chương trình MTQG NTM với mô hình nổi bật là "Làng hoàn hảo" gồm các hoạt động hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất làng xã, cải thiện điều kiện về y tế, giáo dục, vệ sinh, môi trường, nước sạch và sinh kế cho người dân nông thôn.

Tính đến nay, Unilever đã chung tay thực hiện 10 trên 19 tiêu chí nông thôn mới bằng cách hiện thực hóa mô hình “Làng hoàn hảo” tại hơn 2000 làng, xã - chiếm trên 30% trong tổng số 4.665 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn quốc. Từ đó đã có gần 2 triệu người được hưởng lợi từ các chương trình giáo dục sức khỏe và vệ sinh, cải thiện sinh kế.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ: “Xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021- 2025 đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của các Bộ ban ngành, mà còn cần huy động nguồn lực và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và người dân”.

Ông Đỗ Thái Vương, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển bền vững và Truyền thông, UnileverViệt Nam, cho biết: “Nối tiếp những thành quả tích cực của giai đoạn trước, Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntrong giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn, đưa phong trào xây dựng NTM bắt kịp với xu thế phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.”

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chương trình giao lưu và ra mắt sách “Vượt lên, những con đường kinh doanh của doanh nhân” diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ “Doanh nhân và Sách 2021” do Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn chủ trì tổ chức tại Đường sách TP.HCM.

Thứ hai, 06/12/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia