Viet Capital Bank hoàn thành gần 79% kế hoạch năm sau 6 tháng

Viet Capital Bank hoàn thành gần 79% kế hoạch năm sau 6 tháng

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Bản Việt đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ nhờ lãi thuần của một số hoạt động kinh doanh có tăng trưởng tích cực.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II. Trong đó, thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt hơn 442 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2 lần, đạt hơn 38 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 2,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 57 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 8% lên hơn 261 tỷ đồng, ngược lại chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 7% về 65,8 tỷ đồng.

Chốt quý II, Viet Capital Bank lãi trước thuế hơn 180 tỷ đồng, giảm 2% so với quý II/2021. Luỹ kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 354 tỷ đồng, tăng 5%.

Tổng tài sản tính đến cuối quý II đạt hơn 82.197 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 9%, đạt hơn 50769 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 5%, đạt hơn 47.434 tỷ đồng.

Quảng cáo

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của Viet Capital Bank tăng 18% so với đầu năm lên mức hơn 1.386 tỷ đồng. Nợ nhóm 3, 4, 5 đều đồng loạt tăng từ 12-46%. Tỷ lệ nợ xấu nhích từ mức 2,53% (đầu năm) lên 2,73%.

Năm 2022, Viet Capital Bank lên kế hoạch ổng tài sản đạt 97.000 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 27% so với năm 2021.

Tổng huy động và dư nợ cấp tín dụng theo kế hoạch năm 2022 lần lượt là 71.200 và 53.400 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 28%, 15% so với năm trước. Ngân hàng cũng cho biết, kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm tới tăng 44%, đạt mức 450 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3%.

Như vậy sau 6 tháng, Viet Capital Bank đã hoàn thành gần 79% kế hoạch về lợi nhuận.

Trong tháng 6, Ngân hàng Bản Việt đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 5.289 tỷ đồng.

Việc tăng vốn được thực hiện dưới ba hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng).

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ báo cáo tài chính quý II/2022 của 28 nhà băng (bao gồm Agribank và 27 ngân hàng đang giao dịch trên sàn chứng khoán), bức tranh nợ xấu dần hé lộ với sự phân hoá mạnh mẽ.

Thứ năm, 18/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia