Vietcombank dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 18.1% trong năm 2022

Vietcombank dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 18.1% trong năm 2022

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSEL VCB) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 tăng tối thiểu 12% so với năm trước, tương đương tối thiểu đạt 30,661 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 18.1%.

Cụ thể, Vietcombank đề ra mục tiêu đến cuối năm 2022, tổng tài sản sẽ tăng 8% so với đầu năm. Tín dụng tăng 15% và huy động vốn trên thị trường 1 sẽ tăng trưởng phù hợp với tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1.5%. Tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 được dự kiến tăng tối thiểu 12% so với năm 2021, tương đạt đạt mức tối thiểu 30,661 tỷ đồng.

Quảng cáo

Về phương án tăng vốn điều lệ, Vietcombank dự kiến phát hành gần 856.6 triệu cp phổ thông với tỷ lệ 18.1% (cổ đông sở hữu 1,000 cp tại thời điểm phát hành được nhận tối đa 181 cp) để trả cổ tức.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Vietcombank dự kiến nâng lên 55,891 tỷ đồng từ mức 47,325 tỷ đồng. Nguồn vuốn thực hiện từ lợi nhuận còn lại năm 2019 sau thuế, sau khi trích lập các quỹ, chia cổ tức tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn 2021 và lợi nhuận còn lại 2022. Thời gian thực hiện là năm 2022 với mục đích đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế đồng thời đảm bảo an toàn vốn.

Số vốn tăng thêm sẽ được Vietcombank đầu tư cở sở vật chất, hạ tầng công nghệ, xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định (khoảng 500 tỷ đồng); mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác.

HĐQT cũng sẽ trình ĐHĐCĐ mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022 tối đa 0.27% lợi nhuận hợp nhất sau thuế, trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2022 theo kế hoạch được giao.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đây là khẳng định của ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về những băn khoăn gần đây liên quan đến việc nới room tín dụng.

Thứ năm, 08/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia