Yeah1 (YEG) sắp thoái sạch vốn khỏi 3 công ty con, thành lập 1 công ty mới

Yeah1 (YEG) sắp thoái sạch vốn khỏi 3 công ty con, thành lập 1 công ty mới

Tập đoàn Yeah1 thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 là Công ty TNHH Yeah1 Up với vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) vừa thông qua kế hoạch thoái vốn tại 3 công ty và đồng thời thành lập pháp nhân mới.

Cụ thể, công ty thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Care tại Công ty TNHH Thương mại Yeah1, tương đương 510 triệu đồng, chiếm 51% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến là tháng 8/2022. Như vậy, sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Công ty TNHH Thương mại Yeah1 không còn là công ty con gián tiếp của Yeah1.

Công ty cũng dự kiến trong tháng 8/2022 sẽ chuyển nhượng 91.800 cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 tại Công ty Cổ phần Gigagoods, chiếm 51% vốn điều lệ. Như vậy, sau giao dịch, Công ty Cổ phần Gigagoods không còn là công ty con gián tiếp của Yeah1.

Bên cạnh đó, Yeah1 cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng 106.200 cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 tại CTCP Phân phối Gigawin, chiếm 59% vốn điều lệ của CTCP Phân phối Gigawin, thời gian dự kiến trong tháng 8/2022. Như vậy, sau giao dịch, CTCP Phân phối Gigawin không còn là công ty con gián tiếp của Yeah1.

Quảng cáo

Ngược lại, công ty cũng thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 là Công ty TNHH Yeah1 Up với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, thời gian dự kiến trong tháng 8/2022.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Yeah1 Up trở thành công ty con gián tiếp của Yeah1.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Yeah1 ước đạt 139,6 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch, trong đó hơn 50% đến từ các dịch vụ tư vấn truyền thông quảng cáo - tổ chức sự kiện, 30% từ mảng truyền hình, còn lại là từ các hoạt động khác.

Lợi nhuận sau thuế của Yeah1 có chiều hướng cải thiện mạnh đạt hơn 8 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước lỗ 196,7 tỷ đồng và đạt xấp xỉ 33% so với kế hoạch.

ĐHĐCĐ Yeah1 trước đó đã thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 588 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 24,7% so với năm 2021 lên 24,7 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị cũng đưa ra các định hướng phát triển năm 2022 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung mạnh vào mảng quản trị vận hành, triển khai ERP trên toàn tập đoàn để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí và giảm thiểu rủi ro hoạt động.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dự thảo mới nhất sẽ đưa vào quy định miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới mới, chưa qua sử dụng (không vượt quá 1 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định)…

Thứ hai, 20/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia