Ả rập Xê út

23:23, 15/10/2020

Các đơn vị thuộc phong trào kháng chiến Ansar Allah (Houthi) đánh bại các cuộc tấn công của liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu ở các quận Khab và Shaaf, tái chiếm căn cứ quân sự al- Khanjar và các khu vực xung quanh.