bảo việt

07:22, 19/12/2019

Với việc mua thêm 5,91% cổ phần Tập đoàn Bảo Việt, tương ứng hơn 41 triệu cổ phiếu BVH, Sumitomo Life đã nâng sở hữu lên 22,09% vốn điều lệ. Giá trị thương mua đầu tư này lên tới 173 triệu USD, tương đương 4.012 tỷ đồng.