Bất động sản An Gia

15:33, 10/03/2020

Dựa trên triển vọng phân khúc nhà trung cấp của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia, Chứng khoán Mirea Asset khuyến nghị mua cổ phiếu AGG với giá mục tiêu 33.250 đồng/cp. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn còn nhiều băn khoăn với mã cổ phiếu này.