cổ tức tiền mặt

10:56, 27/11/2019

Ngày 9/12 tới, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức lần 3 bằng tiền, nâng tổng mức cổ tức được chi trả lên tới 219,5%.