công nghệ AI

15:29, 12/11/2020

Tập đoàn Novaland vừa hợp tác với Viện Michael Dukakis cùng nhiều giáo sư từ Harvard, MIT… lập Phân viện Michael Dukakis - Việt Nam tại NovaWorld Phan Thiet, triển khai chương trình đào tạo AI và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.