Cục Đầu tư nước ngoài

07:57, 27/12/2019

Bất động sản là nhóm ngành thứ hai thu hút vốn FDI với sự thay đổi mạnh mẽ về quốc gia và khu vực đầu tư vào Việt Nam.