Tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đạt gần 8,88 tỷ USD, giảm gần 18% so với cùng kỳ

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến ngày 20/4 cả nước có 37.065 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 445,9 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 279,8 tỷ USD, bằng gần 62,8% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực...
vốn FDI

Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/4/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 8,88 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, vốn FDI thực hiện (vốn giải ngân) đạt khoảng 5,85 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến ngày 20/4 cả nước có 37.065 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 445,9 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 279,8 tỷ USD, bằng gần 62,8% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Tính riêng trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước thu hút được 750 dự án vốn FDI đăng ký đầu tư mới, tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 65,2% về số dự án và tăng 11,1% về số vốn so với cùng kỳ năm trước.

Số dự án FDI điều chỉnh vốn đầu tư là 386 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 1,66 tỷ USD, tăng 19,5% về số dự án và giảm 68,6% về số vốn so với cùng kỳ.

Ngoài ra, có 1.044 giao dịch góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,1 tỷ USD, tăng 1,8% về số lượng và tăng 70,4% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhận xét về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài đã giảm so với cùng kỳ song đã có cải thiện so với các tháng đầu năm 2023. Cụ thể, chỉ còn giảm 1,2%, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức giảm của 3 tháng đầu năm (2,2%); và thấp hơn 3,7 điểm phần trăm so với mức giảm của hai tháng đầu năm 2023 (4,5%).

Trong khi đó, vốn đầu tư mới đã tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong quý 1/2023. Số dự án đầu tư mới cũng tiếp tục tăng so với cùng kỳ và tăng mạnh so với mức tăng của 3 tháng (62,1%).

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, trong 4 tháng qua, các nhà đầu tư FDI đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân.

Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 5,1 tỷ USD, chiếm 57,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành tài chính, ngân hàng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, chiếm hơn 17% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ ba với số vốn đăng ký gần 972 triệu USD.

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng vẫn là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 29,9%) và điều chỉnh vốn (chiếm 56,7%). Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn, mua cổ phần (chiếm 40,8%).

Xét về đối tác đầu tư, có 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD; Nhật Bản đứng thứ hai với gần 2 tỷ USD; Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 752 triệu USD. Tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, xét về số dự án, Hàn Quốc vẫn dẫn đầu cả về số dự án mới (chiếm 16,1%), số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 24,4%) và GVMCP (chiếm 28,2%).

Xét theo địa bàn đầu tư, trong 4 tháng các nhà đầu tư FDI đã đầu tư vào 46 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD chiếm tới gần 70% số dự án mới, song tổng vốn đầu tư chỉ chiếm gần 2,2% tổng vốn đầu tư đăng ký mới.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc túc đầu tư…)

Cụ thể, Hà Nội dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư FDI đăng ký hơn 1,1 tỷ USD. Bắc Giang xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1 tỷ USD, tiếp theo lần lượt là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

Nếu xét về số dự án, TP.HCM vẫn là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án FDI đăng ký mới và số lượt dự án điều chỉnh, góp vốn mua cổ phần.

Có thể bạn quan tâm