Di sản văn hóa phi vật thể

07:15, 23/11/2020

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2020), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các nghệ nhân, những người làm di sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.