doanh nghiệp

14:41, 14/01/2021

Muốn dẫn đầu cả nước về doanh thu công nghiệp ICT nên trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư vào hạ tầng công nghiệp, kêu gọi các doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.