doanh nghiệp

Gần 5 năm là chuyên viên chính và nắm giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước, nhưng mãi đến 2014, ông Lê Tiến Lam - GĐ Sở Công Thương Thanh Hóa mới đi học Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính.

Chủ nhật lúc 21:10