dòng kiều hối

18:05, 27/04/2020

Nguồn kiều hối chảy về Việt Nam trong năm 2020 được dự báo sẽ có thể giảm tới 17% so với năm 2019 do các ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.