dư nợ margin

07:15, 06/08/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán là 54.700 tỷ đồng (hơn 2,3 tỷ USD), tăng 17% so với cuối năm 2018.