giao dịch nội bộ

10:05, 01/10/2019

Thời gian gần đây, CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã: NVT) liên tiếp có sự biến động về nhân sự cấp cao, giao dịch cổ phiếu diễn ra sôi động với số lượng lớn.