HĐQT

13:27, 18/06/2020

Cổ đông lớn Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) vừa có văn bản yêu cầu họp ĐHĐCĐ bất thường nhằm cắt giảm quy mô HĐQT của Eximbank thì ban kiểm soát của ngân hàng này cũng lên tiếng về sự “thiếu nhịp nhàng” của những người đứng đầu.