huy động vốn

11:49, 28/10/2020

Theo nhận định của Công ty chứng khoán SSI, Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2020 với các điều kiện phát hành trái phiếu bị siết chặt hơn, các doanh nghiệp sẽ quay trở lại với kênh tín dụng khi cần vốn.

Networking – Những kỹ năng cần có của người CEO
08:21, 08/05/2020
Nguyễn Tuấn Hùng - CEO Nanado