Hy Lạp

10:32, 06/11/2019

Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nỗ lực thu hẹp “sự khác biệt” cá nhân để có thể ký kết một thoả thuận thương mại giai đoạn một, nhưng việc tìm kiếm một địa điểm thuận ý song phương không phải là điều đơn giản.