KINH DOANH

8 giờ trước

Theo quyết định của Thủ tướng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục ở lại trong đội hình của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.