LienVietPost Bank

09:46, 17/12/2020

LienVietPostBank (mã: LPB) vừa phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6,5%/năm cho các nhà đầu tư nước ngoài.

LienvietPostBank: Vững lái vượt sóng!
15:27, 25/06/2020
Hải Hà