LienVietPost Bank

07:18, 25/07/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu LPB của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với số lượng hơn 976,94 triệu cổ sau khi chuyển sàn giao dịch từ UPCoM.

LienvietPostBank: Vững lái vượt sóng!
15:27, 25/06/2020
Hải Hà