Lienvietpost Bank được NHNN sửa đổi vốn điều lệ

NHNN đã có quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Lienvietpost Bank.
Lienvietpost Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điều 2 của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là 17.291.053.690.000 đồng.

Trước đó, số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là 15.035.859.930.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Quyết định số 1565/QĐ-NHNN ngày 14/9/2022 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Có thể bạn quan tâm