lữ hành

13:55, 26/05/2020

Vừa qua, Hội Lữ hành Khánh Hòa - Đơn vị trực thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, chính thức được thành lập với mục tiêu liên kết các đơn vị lữ hành trên địa bàn và góp sức phát triển du lịch Khánh Hòa.