NAFTA

14:45, 21/09/2020

Tháng đầu tiên Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) có hiệu lực (từ ngày 1/8/2020), hoạt động xuất khẩu sang khu vực quan trọng này đạt 3,78 tỷ USD.

Mỹ đạt được thỏa thuận với Mexico
10:14, 29/08/2018
Liên Quỳnh