nâng câp

19:56, 10/02/2021

Bộ Quốc phòng Israel thông báo, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Israel và Hệ thống Phòng thủ Tiên tiến Rafael hoàn thành loạt thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) phiên bản mới nâng cấp.