NHNN

Thứ bảy lúc 07:30

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-NHNN góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, NHNN đưa ra 2 kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021.