NHNN

Đây là nhận định của Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn tại Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng” do Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ tr

09:19, 03/10/2019