Ninh Thị Ty

06:30, 25/04/2020

Mặc dù ứng biến rất linh hoạt khi chuyển từ sản xuất lá tía tô xuất Nhật sang trồng rau sạch, từ may mặc xuất khẩu sang may khẩu nhưng Anh hùng Lao động Ninh Thị Ty vẫn phải chua xót trước việc đại dịch Covid-19 đã làm DN của bà bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Những vật báu... gia truyền...!
07:37, 31/01/2017
Dương Thuỳ
Gặp "nữ doanh nhân anh hùng" Ninh Thị Ty
11:35, 07/11/2016
Hoàng Phong