nông nghiệp công nghệ cao

10:49, 13/11/2020

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.

Robot ùa vào ngành nông nghiệp
09:41, 25/01/2018
TGO