phát triển vaccines

08:27, 19/01/2021

WHO đang trong các cuộc đàm phán chuyên sâu với Pfizer về việc đưa vaccine ngừa COVID-19 của hãng này vào danh mục vaccine của WHO dùng để chia sẻ cho các nước nghèo.