PVcombank

15:26, 28/05/2020

Việc giải quyết nợ nần dựa trên các quy định tín dụng là hoàn toàn đúng đắn nhưng cũng cần nhìn nhận vụ việc theo hai hướng, cả về quy trình thực hiện cho vay từ phía ngân hàng.