SCG

08:45, 30/08/2019

Mới đây SCG đã hợp tác với 44 đối tác từ chính phủ, khu vực tư nhân, công của Thái Lan và quốc tế nhằm tạo ra một ngành công nghiệp bền vững, đẩy lùi ô nhiễm chất thải nhựa trong đại dương và quản lý