tài chính

16:14, 03/02/2020

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), trong năm 2019, nhóm ngành “tài chính, bảo hiểm, ngân hàng” chiếm tới 41% tổng số các vụ khiếu nại của người tiêu dùng. Sau đó là nhóm “điện thoại, viễn thông” chiếm 19% và nhóm “đồ điện tử gia dụng” chiếm 7%.