thanh tra chính phủ

08:51, 01/12/2020

Theo kế hoạch, năm 2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc tuyển dụng công chức, bổ nhiệm lãnh đạo, số lượng cấp phó, sử dụng biên chế... tại nhiều bộ ngành, địa phương.