Năm 2023, sẽ thanh tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Năm 2023, nhiều doanh nghiệp sẽ bị "soi" về việc phát hành cũng như quá trình sử dụng nguồn vốn huy động được từ phát hành trái phiếu.

Trái phiếu doanh nghiệp

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, đang nắm tình hình để chuẩn bị thanh tra chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp", ông Trần Ngọc Liêm cho hay.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, năm 2023 sẽ tập trung vào các lĩnh vực, ngành, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật với các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

Cơ quan thanh tra cũng sẽ đẩy mạnh giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng

"Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%", ông Liêm thông tin.

Tổng kết kết quả thanh tra năm 2022,  toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 6.300 cuộc thanh tra hành chính và gần 158.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 53.500 tỷ đồng, 8.241 ha đất; chuyển cơ quan điều tra 320 vụ, 199 đối tượng.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ ban hành 13 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 1.643 tỷ đồng và 7,5 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân và đã chuyển cơ quan điều tra xử lý 3 vụ việc.

Có thể bạn quan tâm