thoả thuận hạt nhân 2015

16:48, 06/01/2020

Iran đã đưa ra tuyên bố sẽ không giới hạn mức làm giàu uranium, bước xa khỏi các cam kết đối với thoả thuận hạt nhân 2015, nhưng vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hiệp Quốc.