tỉnh Thừa Thiên - Huế

16:13, 08/01/2021

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ ra những thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện 5 dự án, đáng chú ý trong đó là Dự án Đầu tư Phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020.