trí tuệ nhân tạo

09:53, 15/12/2020

Tại Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2020, ông Andrew Williamson, Phó Chủ tịch toàn cầu Các vấn đề Chính phủ và Cố vấn Kinh tế của Huawei Technologies, đã chia sẻ về những kinh nghiệm để phục hồi kinh tế sau tác động của đại dịch Covid-19.