Văn hóa

31 giờ trước

Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu lãnh đạo Giáo hội hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở thờ tự dừng ngay tất cả các hoạt động tôn giáo tập trung đông người nhằm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Tình yêu, dịch bệnh và Hemingway
09:19, 21/03/2020
Thùy Dương