xuất khẩu cá tra

06:25, 18/11/2019

Hầu hết các doanh nghiệp ngành thuỷ sản đều kinh doanh giảm sút trong quý III/2019, thậm chí có nhiều doanh nghiệp lỗ nặng.Điều này đã có sự tác động không nhỏ đến cổ phiếu nhóm ngành này trên sàn chứng khoán trong suốt thời gian gần đây.