xuất siêu

10:25, 14/07/2020

Theo số liệu được Tổng cục Hải quan công bố ngày 13/7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa kỳ 2 tháng 6/2020 đạt 12,17 tỷ USD, trong khi nhập khẩu là 10,44 tỷ USD.

9 tháng Việt Nam xuất siêu gần 4 tỷ USD
08:35, 19/10/2016
Ngọc Quang
Việt Nam xuất siêu sang Ấn Độ
07:04, 03/10/2016
Trường Doãn