Cán cân thương mại hàng hóa trong 11 tháng xuất siêu 24,44 tỷ USD

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023, cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ xuất siêu 24,44 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 8,1 tỷ USD…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cán cân thương mại hàng hóa trong 11 tháng xuất siêu 24,44 tỷ USD
Cán cân thương mại hàng hóa trong 11 tháng xuất siêu 24,44 tỷ USD

Theo báo cáo mới nhất được Tổng cục Thống kê công bố vào sáng ngày 29/11 cho biết, nửa đầu tháng 11/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 29,42 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 587,68 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu giảm 6,4%; nhập khẩu giảm 11,7%; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,44 tỷ USD.

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-29 lúc 12.04.56.png
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 11 đạt 14,65 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 4 tỷ USD, tăng 13,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,64 tỷ USD, tăng 3,9%.

Tính chung đến ngày 15/11, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 306 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 81,49 tỷ USD, giảm 2,6%, chiếm 26,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 224,57 tỷ USD, giảm 7,7%, chiếm 73,4%.

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-29 lúc 12.06.34.png
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Việt Nam có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66,1%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản sơ bộ đạt 3,76 tỷ USD, chiếm 1,2%; nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 270,45 tỷ USD, chiếm 88,4%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 24,02 tỷ USD, chiếm 7,8%; nhóm hàng thủy sản đạt 7,82 tỷ USD, chiếm 2,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 11 ước đạt 14,77 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,23 tỷ USD, giảm 3,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,54 tỷ USD, giảm 0,3%.

Tính chung đến ngày 15/11, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 281,62 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 100,5 tỷ USD, giảm 9,8%, chiếm 35,7% tổng kim ngạch nhập khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181 tỷ USD, giảm 12,7%, chiếm 64,3%.

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-29 lúc 12.06.58.png
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Việt Nam hiện có 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,2% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 43,6%.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất sơ bộ đạt 264,13 tỷ USD, chiếm 93,8%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45,8%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng sơ bộ đạt 17,49 tỷ USD, chiếm 6,2%.

Có thể bạn quan tâm