YouTube

10:22, 15/09/2020

Youtube đã công bố Shorts - một tính năng video dạng ngắn nhằm cạnh tranh trực tiếp với TikTok.