40 tỉnh, thành phố đã được phủ sóng 5G

Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép thử nghiệm 5G cho các doanh nghiệp viễn thông, trong đó Viettel là nhà mạng có nhiều vị trí thử nghiệm nhất, đứng thứ hai là mạng VinaPhone.

Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 6/2022, Bộ TT&TT đã cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông thử nghiệm 5G tại 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Viettel là nhà mạng có nhiều vị trí thử nghiệm nhất, đứng thứ hai là VinaPhone. Bộ TT&TT đang xem xét cấp phép thử nghiệm 5G cho MobiFone.

Trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục thử nghiệm những ứng dụng của 5G, đánh giá nhu cầu của thị trường, phương án kỹ thuật để xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả nhất khi được cấp phép chính thức. Cùng với đó, các nhà mạng đẩy nhanh tiến độ phủ điểm lõm sóng băng rộng di động (3G, 4G, 5G).

Tính đến ngày 4/7, các doanh nghiệp đang triển khai đồng bộ các trạm đến giai đoạn lắp đặt hạ tầng truyền dẫn, dự kiến đến 30/7 tới sẽ phủ sóng được toàn bộ 355 thôn còn lại.

Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang ước tính chiếm 72%, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021; mục tiêu đạt 75% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang vào năm 2022 theo kế hoạch.

Số thuê bao băng rộng cố định ước đạt 20,5 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 21 thuê bao/100 dân), tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái; mục tiêu đến tháng 12/2022 đạt 22 thuê bao/100 dân. Số thuê bao băng rộng di động (3G, 4G, 5G) đạt 82 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 83 thuê bao/100 dân), tăng 20% so với cùng kỳ; mục tiêu đến tháng 12/2022 đạt 85 thuê bao/100 dân.

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của ngành TT&TT 6 tháng đầu năm của Bộ Thông tin và Truyền thông, số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến nay ước đạt 67.300, tăng 3.422 doanh nghiệp so với tháng 12/2021, đạt tỷ lệ xấp xỉ khoảng 0,69 doanh nghiệp/1.000 dân (bằng 98% kế hoạch năm là 0,7 doanh nghiệp/1.000 dân).

Như vậy, trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã liên tục tăng trưởng, từ mức 45.600 doanh nghiệp năm 2019 lên 58.000 năm 2020 và đạt 64.000 doanh nghiệp năm 2021. Mục tiêu kế hoạch đặt ra năm 2022 Việt Nam sẽ đạt 70.000 doanh nghiệp.

Còn theo Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030, mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển 80.000 doanh nghiệp công nghệ số.

Tuy nhiên, việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại các địa phương không được đồng đều. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tập trung chủ yếu vào 4 địa phương với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1.000 rất cao như: TP Hồ Chí Minh (3,19), Hà Nội (2,29), Đà Nẵng (2,24) và Bắc Ninh (1,02). Tổng số doanh nghiệp công nghệ số của 4 tỉnh, thành phố này chiếm hơn 72% tổng số doanh nghiệp công nghệ số của cả nước.

Có thể bạn quan tâm