Bac A Bank báo lãi trước thuế 448 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm

Bac A Bank báo lãi trước thuế 448 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm

Riêng trong quý II/2022, lợi nhuận trước thuế của Bac A Bank đi lùi so với cùng kỳ (giảm 1,7% so với cùng kỳ), xuống còn hơn 202 tỷ đồng. Hoạt động chính sụt giảm đến 12%, chỉ còn hơn 507 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 3%, còn hơn 19 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank; BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 448 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ và thực hiện 45% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần và lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gần 1% so với cùng kỳ, đạt lần lượt 1.038 tỷ và 36 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối lỗ 5,8 tỷ đồng, thấp hơn so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái (10,8 tỷ đồng). Hoạt động chứng khoán đầu tư chỉ mang về cho ngân hàng 11,2 tỷ đồng, giảm gần 63% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, ngân hàng trích lập hơn 55 tỷ đồng dự phòng, giảm 2,2% so với cùng kỳ 2021 và được hoàn nhập 14,1 tỷ đồng.

Quảng cáo

Riêng trong quý II, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đi lùi so với cùng kỳ (giảm 1,7% so với cùng kỳ), xuống còn hơn 202 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, giảm gần 12% so với cùng kỳ, đạt 507 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận lãi thuần giảm 2,6%, đạt 19,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh 144% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh ngoại hối và đầu tư chứng khoán cũng báo lãi thay vì lỗ như cùng kỳ 2021.

Tính đến 30/06/2022, tổng tài sản Ngân hàng tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên 124.204 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại TCTD khác giảm 9% (7.916 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 6% (89.364 tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng cũng tăng 4% so với đầu năm, lên gần 97.168 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 58% (8.412 tỷ đồng), chủ yếu là tăng kỳ hạn dưới 5 năm.

Tổng nợ xấu của BAB tại ngày 30/06/2022 xấp xỉ đầu năm ở mức 652 tỷ đồng. Trong đó, có sự dịch chuyển từ nợ dưới tiêu chuẩn sang nợ nghi ngờ. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 0,77% đầu năm xuống còn 0,73%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia